Übersicht der Puppe - Seppel 1 -

Puppe komplett ca. 35 cm Puppe komplett ca. 55 cm Puppe komplett ca. 65 cm
     

 

Zurück zur Puppenübersicht Zurück zur Bestellung

 

 

Wolfgang Berger Tel.: +49 (0)35975 / 81657 Fax: +49 (0)35975 / 81657